Čujemo se

Muzika, nuticje oš kultura na-našo

SLUŠATE

Kolače

"Šiko Šiko" -  dvi riče ke se rečahu oš još se reču dicami za njim reč ke jena stvara je čuda dobra za ist. Nak,...

“S našimi riči”, pur vogošte!

Dop ovoga lita, jesmo prond za počet opetaj s ovime prodžetem ter počmiljamo s jenom novom rubriku ke se zove „Riče...

No malo kolura…se hoče!

Naše marele oš naše dida, kada sidahu činjivat picele oš za povidat fate stare, činahu živit puta. Sada, one sidače su...

“MAJ” NA VRIME PANDEMIJE

Prvi podkast do rubrike "Saki dan je na fešta" do Čujemo se, nas nosi na Kruč. Pur vogošte, zablju pandemije nije se...

Podkast 0: “Manifešt”

Podkast 0: “Manifešt” do ČUJEMO SE, nas nosi naza di je život kulturali našihi gradi. Do letri De Rubertisa, prodjemo...

LEJITE

SUNS Europe 2023

Ko bi maj reka za slušat jenu muziku ke doje iz Far Oeri ol jenoga repera baskoga sve skupa na jena štisi festival?...

EMANUEL VIDOVIĆ: Pasatist oš Modernist

Dan 13 lulja 2022, di je Galleria d'Arte Moderna Milano, za 31 gošte Republike Kroate oš raporte diplomatike s...

Ki lipi sundze je danas – Fešta do Kapele

“Jena did ke ne čujaše nit govoraše je ba ima aparicijunu do Sta Luce ke je ba mu rekla za po zidat crikvu do Kapele....

Za tebe…

"Se la nostra lingua dovesse morire...non sarà perchè la sua morte è inevitabile, ma perché vi saranno mancati la...

24mi Seminarj Minorandzi Zlavi u Molise (30 sutembra-3 atubra 2021)

Ovi misec nas čeka jena velka stvara za našu minorandzu. Da li 30 sutembra fino li 3 atubra di je naša minorandza če...

Što vari u kota?

Si mislimo ne moremo verjat… Su prol deset godišta do kada smo počel rabit za dat jena novi obraz za našu kulturu oš...