Čujemo se

Muzika, nuticje oš kultura na-našo

SLUŠATE

“S našimi riči”, pur vogošte!

Dop ovoga lita, jesmo prond za počet opetaj s ovime prodžetem ter počmiljamo s jenom novom rubriku ke se zove „Riče...

No malo kolura…se hoče!

Naše marele oš naše dida, kada sidahu činjivat picele oš za povidat fate stare, činahu živit puta. Sada, one sidače su...

“MAJ” NA VRIME PANDEMIJE

Prvi podkast do rubrike "Saki dan je na fešta" do Čujemo se, nas nosi na Kruč. Pur vogošte, zablju pandemije nije se...

Podkast 0: “Manifešt”

Podkast 0: “Manifešt” do ČUJEMO SE, nas nosi naza di je život kulturali našihi gradi. Do letri De Rubertisa, prodjemo...

DUŠA NAŠA CD

“S našimi riči”, pur vogošte!

Dop ovoga lita, jesmo prond za počet opetaj s ovime prodžetem ter počmiljamo s jenom novom rubriku ke se zove „Riče tkanjene“. Ne morahmo ne počmet ovu novu rubriku sendza govorat do kongorsa leterarja ke se čini u naš grad do dvadeset godišt. Kano saki gošte,...

24mi Seminarj Minorandzi Zlavi u Molise (30 sutembra-3 atubra 2021)

Ovi misec nas čeka jena velka stvara za našu minorandzu. Da li 30 sutembra fino li 3 atubra di je naša minorandza če bit 24mi Seminarj Minorandzi Zlavi. Seminarj organidzivaju grup AGSM do rete FUEN oš Fondacijuna “Agostina Piccoli”, ke je membr do FUEN-a. Što jesu...

No malo kolura…se hoče!

Naše marele oš naše dida, kada sidahu činjivat picele oš za povidat fate stare, činahu živit puta. Sada, one sidače su ostal same.  Dvi žene do grada, Zia Nicolina oš Fabiana, su mislil za dat opetaj jena novi obraz ovimi pankini stare oš rudzave: kako? Su hi...

“MAJ” NA VRIME PANDEMIJE

Prvi podkast do rubrike "Saki dan je na fešta" do Čujemo se, nas nosi na Kruč. Pur vogošte, zablju pandemije nije se mogla činit jena do fešti veče lipe ode okolo: Fešta do Maja. Saki prvi Maja, na Kruč, čeljade kandaju oš igraju po grado za feštijat primaveru oš sve...

Podkast 0: “Manifešt”

Podkast 0: “Manifešt” do ČUJEMO SE, nas nosi naza di je život kulturali našihi gradi. Do letri De Rubertisa, prodjemo niz džurnale "Naš jezik", "Šibak", Riča živa" ter još di su radije de lu ‘80/’90 Tarkus oš Radio Ombra, fino dane do danas, kada no malo mbladi su...

Što vari u kota?

Si mislimo ne moremo verjat… Su prol deset godišta do kada smo počel rabit za dat jena novi obraz za našu kulturu oš naš jezik. Smo nosil naše riče na onu banu mora, na one bane rike Po, na one bane Alpa oš keja, pur na one bane Majele oš rike Trinja. Na ove godišta...

LEJITE

24mi Seminarj Minorandzi Zlavi u Molise (30 sutembra-3 atubra 2021)

Ovi misec nas čeka jena velka stvara za našu minorandzu. Da li 30 sutembra fino li 3 atubra di je naša minorandza če...

Što vari u kota?

Si mislimo ne moremo verjat… Su prol deset godišta do kada smo počel rabit za dat jena novi obraz za našu kulturu oš...