Lorenzo Blascetta
Kolače

Kolače

"Šiko Šiko" -  dvi riče ke se rečahu oš još se reču dicami za njim reč ke jena stvara je čuda dobra za ist. Nak, pur za vas činit tustit samo s ričami, na ovi novi podkast čmo govorat do...

Lej još

LEJITE

SUNS Europe 2023

Ko bi maj reka za slušat jenu muziku ke doje iz Far Oeri ol jenoga repera baskoga sve skupa na jena štisi festival? To, oš drugo, surti saki gošte u Udin za SUNS Europe. SUNS Europe je Festival...

Lej još

SLUŠATE

Kolače

"Šiko Šiko" -  dvi riče ke se rečahu oš još se reču dicami za njim reč ke jena stvara je čuda dobra za ist. Nak, pur za vas činit tustit samo s ričami, na ovi novi podkast čmo govorat do...

Lej još