Kolače

by | Feb 3, 2022 | SLUŠATE | Komende

“Šiko Šiko” –  dvi riče ke se rečahu oš još se reču dicami za njim reč ke jena stvara je čuda dobra za ist. Nak, pur za vas činit tustit samo s ričami, na ovi novi podkast čmo govorat do čudahi stvari dobri ke se leštivaju za ist na naše grada. Danas je “Sti Blaž”, ter ne morahmo ne počmet ovu novu rubriku s jenom ričetom ke veče do drugihi je naša arčeta.Si mamo reč istina, ova je jena stvara sve na-našo. Do što govoremo? Govoremo do kolači, ke na kruč se činu pri do svega dan do sti  Blaža. Ove kolače se daju čeljadi ke gredu u crikv za si činit benediči grlo. Danas si čujete riču “Kolač” češte siguro mislit njega a pri, s ovom ričom se zovahu pur druge biskote ol doldže. U Mundimitar, kolač oš kolačiča nisu štiso: kolač je oni suhi, kolačiča imaju kaškavunesku. Što je kaškavuneska?

Slušate ode zdola za znat veče čuda.

Ode čmo vam ostat ričetu “tradicijonalu” iz Kruča; sprvendate hi činit pur vi ter činite nam znat kako su vam dol!

0 Komende

Piš štokodi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.