“MAJ” NA VRIME PANDEMIJE

by | May 12, 2021 | Saki dan je na fešta!, SLUŠATE | 1 komende

Prvi podkast do rubrike “Saki dan je na fešta” do Čujemo se, nas nosi na Kruč.

Pur vogošte, zablju pandemije nije se mogla činit jena do fešti veče lipe ode okolo: Fešta do Maja.

Saki prvi Maja, na Kruč, čeljade kandaju oš igraju po grado za feštijat primaveru oš sve stvare nove ke nosi s šnjom.

Vogošte, frunda lani, je se čula veče čuda ova fešta, pur si Maja nije doša. Čudahi su bil one ke izvan su se vrnil napošt u grad oš čudahi su se skupil za svirit štokodire.

Asočacijuna “Naš Život”, kano lani, s jenime kongorsem je rekla sekolicimi za činit jena mali Maj s stvari ke saki moraše imat doma.

Ma se reče “Maja” ol “Maj”? Slušaj cili podakast za znat veče čuda.

Podkast: “Maj” na vrime pandemije

Sperijam ke jope čmo opetaj moč činit ovu lipu feštu kako bog kumaniva.

1 Comment

  1. Iman

    Bellissimo mix di suoni e parole! E si sente bene la differenza di accento tra il parlato di Acquaviva e Mundimitar

    Reply

Piš štokodi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.