No malo kolura…se hoče!

by | Jun 26, 2021 | Jeste čeljade naše!, SLUŠATE | Komende

Naše marele oš naše dida, kada sidahu činjivat picele oš za povidat fate stare, činahu živit puta. Sada, one sidače su ostal same. 

Dvi žene do grada, Zia Nicolina oš Fabiana, su mislil za dat opetaj jena novi obraz ovimi pankini stare oš rudzave: kako? Su hi kulural oš su njim pisal lipe riče zgora.

Zia Nikolina je rekla ke dop ovoga vrimena nako grub zablju pandemije se tijaše no malo kulura… za dat no malo života. Nak ona, s Fabianom, ke sada živi kurto nje, su si kuričal rukave ter s penelem u ruk su hi počel tinjivat.

Nak ove pankine su počmel govorat, kano babe ke njim sidahu zgora: jena upije ke žene se ne badnu mangu s jenime cvitjem, druga reče, na-našo, ke moreš potj di hoš, ma nazbolj misto je semaj doma… oš drugo.

Za znat bolje… slušate ode zdola riče “Zie” Nikoline ke je nam povidala ono ke su činil ona oš Fabiana!

0 Komende

Piš štokodi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.