Što vari u kota?

by | Apr 19, 2021 | LEJITE | 1 komende

Si mislimo ne moremo verjat… Su prol deset godišta do kada smo počel rabit za dat jena novi obraz za našu kulturu oš naš jezik.

Smo nosil naše riče na onu banu mora, na one bane rike Po, na one bane Alpa oš keja, pur na one bane Majele oš rike Trinja. Na ove godišta smo poznal čuda čeljadi, smo vidil niknit mičicije oš pur koji dite… ke čmo ga vit niknit oš ga čekamo vesele.

Jena gošte naza smo til ostat štokodi ke bi povidalo ko jesmo oš što smo činil na ove deset godišta. Dugo oš teško smo rabil, do zima dokle metaše oš do lita na vručin… u grad, u Gradišče (Austrija), fino di je druga bana do svita, Lamerika. Jena teg di smo vrl sve našu dušu… „DUŠA NAŠA“, naš prvi CD. E to, to je bilo sve lipo povidano.

Sada? Što vari u kota?

Ne, ne samo spagete, pašt e fažuol ol vino kuhani. To se znade, nam je drago lipo ist oš pit. Smo leštal za vas jenu stvaru šiku šiku, jenu stvaru ke če vam čini dotj glad. Rub je na stolic, stolica je mečena… Neka vidimo što je u kota! Danas vam prezendivamo „Čujemo Se“, prvu web radio na-našo.

Što hočemo činit?

Hočemo činit poznat bolje naš jezik, našu kulturu, naše riče oš našu muziku, čeljadi. Onimi ke živu kurto nas oš onimi ke živu nadugo, po svito… onimi ke znadu do nas oš onimi ke ne nadu. Hočemo povidat „na-našo“ sve što surti oš do sake stvare; do politike, do tradicijuni, do muzike, do fešti, do fate sakoga dana. Ono ke danas sekolike zovu „storytelling“… za to smo imal nazbolje meštre, naše dida!

Zašto čarlijat s jenom radijom, a ne u bar?

Ko je reka ke nečmo čarlijat več u bar?! Čmo govorat do „padrone e ssotta“, do koga je poša „ulm“ u subot oš do partiti „la morra“ binoč, oš to če bit samo na-našo. Ono ke hočemo činit nije samo čini poznat naš jezik oš našu kulturu, ma pur činit čut veče kurto onihi ke ne živu več u grad… Hočemo rivat sočo sočo.

„Čujemo se“ je za reč „čmo se čut“, „vidimo se“, „stojmo skupa“!

„Čujemo se“ za se ne zgubit, za se natj… di su riče, di je muzika, di su fate oš di je život sakoga dana!

„Čujemo se„ jerke imamo bezenju do tebe!

Moremo još činit štokodire, moremo još činit čuda!

Čujemo se!

1 Comment

  1. Lorenzo Blascetta

    Vari štokodi dobro!

    Reply

Piš štokodi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *